ارائه مدل تلفيقي مهندسي ارزش و مديريت ريسك در پروژه هاي بزرگ عمراني (علی آقامهدی - کارشناسی ارشد مدیریت ساخت )

سازه های زیر زمینی(فاطمه شمسیان فرد-مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت)
28/12/2014
اطلاع رسانی اولین کنفرانس تخصصی مدیریت سخت و پروژه در سایت دانشگاه علم و صنعت
30/12/2014
نمایش همه مطالب

ارائه مدل تلفیقی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ عمرانی (علی آقامهدی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت )

اشتراک گذاری

اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده میشود هر دو را در ردیف موثرترین روشهای جانبی مدیریت پروژه قرار داده، طوریکه امروزه کارایی استفاده و مشکلات عدم استفاده از آنها بر هیچ یک از صاحبنظران مدیریت پروژه پوشیده نیست. به لحاظ تشابه در ساختارها و یکی بودن هدف اجرا یعنی افزایش ارزش پروژه زمینه ای مساعد جهت بکارگیری همزمان آنها بوجود آمده است. طوریکه عوامل درگیر پروژه را به کنکاش در خصوص یافتن پاسخی به این سوال وادار نموده که چگونه می توان از این دو تکنیک به بهترین نحوه ممکن استفاده کرد؟ در این مقاله ضمن بررسی سیر تکامل مدلهای تلفیقی ریسک و ارزش و پاسخ به چرایی پیدایش آنها با بررسی، نقد و طبقه بندی مدلهایی که تا کنون پیشنهاد شده مدلی جدید و ابتکاری از تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه- های بزرگ عمرانی ارائه میشود. رویکردی که در این مقاله برگزیده شده خوانندگان را قادر میسازد مدلها را از دیدگاهی جامع بررسی کرده و آنها را با سیر تکامل این فرایند آشنا میکند تا با درک صحیصی از چرایی پیدایش مدلهای تلفیقی و چگونگی حرکت آنها به سوی نقطه ای واحد به مطالعه مدل ابتکاری ارائه شده در این مقاله بپردازند.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

  1. امیرحسین ستوده بیدختی گفت:

    سلام،جهت مطالعه مقاله ای درباره پیاده سازی مدیریت ریسک درمناقصه بین المللی یک پروژه نیروگاهی میتوانید مقاله زیر را دریافت نمایید.
    http://iipmc.com/Portals/14/pdfLinks/446.pdf

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری