ارزيابي عملکرد ابعاد و شاخص هاي مديريت نوآوري در صنعت تجهيزات نيروگاهي و تامين انرژي (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

کاربرد مصالح هوشمند در معماری ساختمان های سبز(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)
04/06/2016
نقدی بر برنامه ریزی رایج در طرحهای عمرانی با استفاده از فلسفه ساخت و ساز ناب (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)
04/06/2016
نمایش همه مطالب

ارزیابی عملکرد ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری در صنعت تجهیزات نیروگاهی و تامین انرژی (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

عوامل زیادی بر فرآیند نو آوری تاثیر گذار است و نو آوری با توجه به ماهیت خاص و ویزگی های ذاتی خود از عوامل مختلفی در داخل و خارج سازمان تاثیر میپذیرد که بدیهی است بر نحوه مدیریت این فرایند تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا برای مدیریت و رهبری هرچه بهتر و موثر تر فرآیند نوآوری، شناخت عوامل موثر بر آن و بررسی وضعیت وجود سازمان ها در قبال هرکدام ازاین عوامل و شاخص های مربوط لازم و ضروری به نظر میرسد.

در این مقاله با ۸ بعدش شامل عوامل مالی،مدیریتی،سازمانی،تحقیقاتی،انسانی،فرهنگی،خارجی و عوامل سیستمی و ۵۵ شاخص به ارزیابی وضعیت موجود مدیریت نوآوری در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پرداخته شده است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری