استفاده از روش دلفی برای حل مسئله(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

استفاده از روش دلفی برای حل مسئله
این روش از طریق چند دوره بحث و استدلال کتبی انجام می شود. افراد شرکت کننده در این فرآیند، یکدیگر را ملاقات نمی کنند و حتی لزومی ندارد که یکدیگر را بشناسند. فردی به عنوان گرداننده، مدیریت فرآیند را برعهده دارد و جریان و قوام اطلاعات را کنترل می کند.
برای استفاده از این تکنیک، به ترتیب زیر عمل کنید:
مسئله را به طور واضح و شفاف تعریف کنید.
فردی امین را که دارای مهارت های مورد نیاز نیز باشد، برای مدیریت درست و مناسب و بی طرفانه فرآیند، تعیین کنید (در ادامه فرض می شود این فرد شما هستید).
هیئتی از متخصصان را که دارای دانش عمیق و گسترده در زمینه مسئله مورد نظر باشند و بتوانند به خوبی آن را تجزیه و تحلیل کنند، انتخاب کنید.
تک تک اعضای این هیئت را به یک طوفان فکری در جهت حل مسئله بکشانید.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری