افزايش اثربخشي و كارايي مجريان خصوصي طرحهاي پتروشيمي با بهره گيري از مدل تعالي سازمانهاي پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

در پی واگذاری اجرای طرحهای پتروشیمی به بخش خصوصی در سالهای اخیر من جمله پتروشیمی باختر به عنوان یک راهکار جدید در شرکت ملی پتروشیمی و نیز استقبال از سیاست خصوصی سازی صنایع پتروشیمی، مجریان طرح در قالب مدیریت پیمان (Managing Contractor) جهت اجرا و راه اندازی کامل سایت های پتروشیمی برگزیده شدند و به صلاحدید شرکت ملی پتروشیمی، مدل تعالی سازمانهای پروژه محور به عنوان ابزار و الگویی نوین، به روز و ایرانی جهت ارتقای سطح عملکرد این شرکتها از سوی مرکز تحقیق و توسعه مدیریت پروژه ارائه شد. این مدل که با تمرکز بر انجام پروژه های مستقل و در هشت حوزه مجزا طراحی شده، قابلیت تطبیق با شرایط کنونی صنعت کشور را داشته و جهت رشد و بالندگی سازمان های دولتی و خصوصی کشور کاربرد دارد. استقرار مدل مذکور در سازمان نیازمند زیرساختهای مناسب، دانش و بینش عالی، درک مدیریتی بالا، دیدگاه های فرآیندی و پویا می باشد که به مرور با بهره گیری از الزامات مدل افزایش نیز می یابند. در این بین به سبب اجرای مدل تعالی سازمانهای پروژه محور در شرکتهای مدیریت پیمان (MC)، افزایش اثربخشی و کارایی قابل توجهی در تعامل بخش خصوصی و پتروشیمی پدید آمده است که در این مقاله با ذکر یک مورد نمونه، به شرح روش استفاده از مدل فوق و نتایج و انتظارات محقق آن پرداخته می شود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری