امکانات آزمایشگاهی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی شامل آزمایشگاه های زیر می باشد که تصاویر تجهیزات آن را در ادامه مشاهده مینمایید.

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه قیر و آسفالت

آزمایشگاه هیدرولیک

سایر امکانات موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی شامل کتابخانه،نمازخانه،سایت کامپیوتر،سالن غذاخوری،سوله ورزشی را نیز در تصاویر زیر مشاهده می نمایید.
امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

دیدگاههای بسته شده