انتخاب روش مناسب اجرا پروژه هاي گازرساني با استفاده از AHP و TOPSIS فازي(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

امروزه گاز به عنوان یکی از سوخت های مهم نقش بسزایی در تامین انرژی دارد و در این پروژه های گازرسانی فراوانی در دست احداث میباشد. انتخاب روش مناسب اجرای عملیات مکانیکال و خاکی نصب خطوط لوله نقش مهمی در موفقیت و به پایان رساندن این پروژه ها دارد. انتخاب روش مناسب در این فرآیند جزء تصمیم گیری چندمعیاره میباشد. در این مقاله روش پیشنهادی جهت این مهم ارایه شده است که در ابتدا به تعریف معیارها پرداخته و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط فازی این معیارها وزن دهی شده و با استفاده از این اوزان در TOPSIS2 فازی به رتبه بندی روش های اجرای عملیات مکانیکال و خاکی نصب پرداخته شده است. روش پیشنهادی در یک شرکت فنی مهندسی به کار پیاده سازی شده و نتایج و اهمیت آن در این مقاله نشان داده شده است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری