انتخاب طرح چیدمان تسهیلات کارگاه ساخت (مصطفی اسداللهی- مهندس عمران-ارشد مدیریت ساخت –دانشگاه آزاد واحد دماوند)

اشتراک گذاری

فضای کارگاه محدودترین منبع در اختیار می­باشد و چیدمان نامناسب تسهیلات کارگاه ساخت هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر پروژه تحمیل خواهد کرد. بنابراین برای مدیریت اثر بخش کارگاه و کاهش هزینه­های تحصیلی مراحل زیر انجام می­گردد.

 1. شناسایی تسهیلات و روابط آنها :تسهیلات به دو دسته غیر عملیاتی که برای پشتیبانی از عملیات اجرایی به کار گرفته شده و عموماً در خارج از شعاع عملیاتی کار قرار می گیرد شامل ساختمانهای اداری ، غذا خوری و سرویسهای بهداشتی و ………… و عملیاتی که درگیر عملیات ساخت بوده و عموماً در شعاع عملیاتی قرار نیگیرند شامل انبارها، کارگاه های ساخت، بچینگ پلاتت و …..
 2. تولید چیدمان بهینه: که میتوان از سه مدل که عبارتند از:بهبود چیدمان، مدل چیدمان کامل، مدل چیدمان جزئی با رعایت سه اصل ۱- در محدوده مرزهای قابل دسترسی کارگاه ۲- جانمایی در موقعیتی که یک یا چند هدف بدست آید ۳- جانمایی به نحوی که ابعاد محدودیت هندسی ایجاد نکند.
 3. ارزیابی چیدمان شامل : شناسایی و ارزیابی:شناسایی تصمیم گیران و شرکت کنندگان، انتخاب معیارها، مشخص کردن گزینه ها ، ارزیابی گزینه ها در مقابل شاخص ها و معیارها توسط شرکت کنندگان، وزن دهی: با استفاده از : ۱- اطلاعات عینی ۲- استفاده از اولویت ها و ارجحیت های ذهن تصمیم گیر ۳- ترکیب دو روش فوق به طور مثال از روش AHP (فرآیند تحلیل سلسه مراتبی) ،  انتخاب گزینه برتر: با استفاده از یک روش MADM، آنالیز حساسیت : از روش های مختلف MCDM

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

 1. بهمن زمانی گفت:

  هفت عاملی که درانتخاب سیستم جابجای باید درنظربگیریم:
  ۱٫ویژگی موادی که باید جابجا شوند
  ۲٫چیدمان وخصوصیات ساختمان
  ۳٫جریان تولید
  ۴٫ملاحضات هزینه
  ۵٫ویژگی های عملیات جابجایی
  ۶٫فاکتورهای مهندسی
  ۷٫قابلیت اطمینان تجهیزات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری