انتخاب و مديريت پورتفوليوي پروژه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي مطالعه موردي: مجموعه هلدينگ ساختمان ايران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی زیرساخت به منظور استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان های پروژه محور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)
04/06/2016
تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)
04/06/2016
نمایش همه مطالب

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی: مجموعه هلدینگ ساختمان ایران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

نیاز روزافزون شرکتهای پروژه مدار مبنی بر ایجاد سیستم های متمرکز و یکپارچه ای که در قالب آن بتوان دانش مدیریت پروژه را نهادینه کرد و از طریق آن کلیه پروژه های پیشنهادی و در دست اجرای شرکت را ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب نمود، از دیر باز مورد توجه مدیران و مسوولان ارشد شرکت های پروژه مدار بوده است. امروزه برخلاف روش های سنتی گذشته بسیاری از سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به منظور باقی ماندن در محیط رقابت جهانی، برای مدیریت فعالیتها و پروژه های خود به سوی روشهای پروژه محور گرایش پیدا کرده اند و روز به روز برتعداد آنها نیز افزوده می شود. در واقع، این سازمانها چشم اندازها و اهداف بلند مدت سازمان خود را در قالب انتخاب درست پروژه ها و اجرای موثر و کارای آنها دنبال می کنند، و مدیریت پورتفولیوی پروژه به عنوان الگوی نوین مدیریتی این رسالت را انجام داده و سازمان ها را در انتخاب پروژه ها و مدیریت جمعی و یکپارچه آنها یاری می کند. از آنجایی که در انتخاب پورتفولیوی پروژه سازمانی بایستی معیارهای متعدد فراروانی همچون عوامل مالی، فنی – تکنیکی، مدیریتی، محیطی و سازمانی مدنظر قرار گیرد، لذا در این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) به عنوان ابزاری نوین در رتبه بندی پروژه های سازمان استفاده شده است. نتایج ما نشان دهنده این است که در بین معیارهای انتخاب، معیارهای مالی و همراستایی سازمانی در انتخاب پورتفولیوی پروژه سازمانی دارای بیشترین تاثیرات می باشد. در انتها نیز با بیان یک مطالعه موردی از بکارگیریFAHP در مجموعه هلدینگ ساختمان ایران که در صنعت مسکن و ساختمان مشغول به فعالیت است به انتخاب پورتفولیوی پروژه شرکت پرداخته و مفاهیم ذکر شده را به صورت عمیق تری مورد توجه قرار داده ایم.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری