اهمیت مدیریت استراتژیک در پروژه ها و سازمان ها(بهمن زمانی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

سقف کوبیاکس(محسن شیخ علیا لواسانی)- مهندس عمران- عمران ارشد مدیریت ساخت دماوند
11/06/2017
افزایش بهره وری نیروی انسانی (بهمن زمانی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)
11/06/2017
نمایش همه مطالب

اهمیت مدیریت استراتژیک در پروژه ها و سازمان ها(بهمن زمانی- مهندس عمران- ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند)

اشتراک گذاری

اهداف و استراتژیهای متعدد و ساختار تشکیلاتی گسترده نیازمند هماهنگی و همسویی بین اجزای سازمانی در راستای تحقق اهداف می باشند . اهمیت مدیریت استراتژیک در اجرای پروژه ها و سازمان های بزرگ نقش مهم و بسزایی دارد و همچنین از موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد بررسی و اهمیت بسیاری از مدیران و متخصصان قرار گرفته است. دیدگاه مدیریت استراتژیک در  سازمانهای بزرگ یک ضرورت انکارناپذیر است که در کلیه سطوح اعم از مدیریت پروژه ها قابل اعمال است . به بیان دیگر هر پروژه از یک شرکت علاوه بر هماهنگی و همسویی با سایر پروژههای آن بخش باید با پروژهها و استراتژی شرکت مادر و یا واحد مرکزی انطباق و همسویی داشته باشد. توان برنامه ریزی و دانش آینده نگری و شناسایی محیط برای موفقیت در آینده با داشتن تفکر استراتژیک به دست می آید. اعمال مدیریت استراتژیک بر مجموعه پروژه های هلدینگ یا سازمان نیازمند استقرار سیستم مدیریتی ویژه ای بوده که از آن به سیستم مدیریت پورتفولیوتعبیر می شود .در مجموع صرفنظر از اینکه هر شرکت اقماری یا واحد تابعه نیازمند مدیریت استراتژیک در درون خود جهت راهبری پروژه هایش خواهد بود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری