بازنمایی زن در رسانه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

ارتباط میان انسان‌ها، مبنای پیدایش جامعه و فرهنگ است و در فرآیند آن، نظرها و اندیشه‌ها، عواطف و احساسات از طریق نمادها  و نشانه‌ها منتقل می‌شود یا نمود می‌یابد. روابط انسانی از محدوده ارتباطات چهره به چهره یا ندای جارچیان، به حوزه وسیعی از ارتباطات جمعی در سطح ملی و جهانی از طریق امواج ماهواره و بزرگراه‌های اطلاعاتی هدایت شده است.
در عصر کنونی، ارتباطات مهم‌ترین ساحت رفتاری و وجودی جوامع است و در این میان رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل ارتباط شناخته می‌شوند. انسان‌ها با یکدیگر از طریق رسانه‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، به رسانه‌ها اعتماد کرده و زندگی مشترک درازمدتی را با رسانه‌ها رقم می‌زنند. رسانه‌ها در عصر جدید از جمله عوامل تفکیک نشدنی از زندگی روزمره هستند که همواره مورد استفاده افراد جامعه قرار گرفته و به تناسب میزان کار آیی‌شان مخاطبان خاص خود را جذب می‌کنند. رسانه‌ها یکی از عوامل مؤثر در جامعه‌پذیر کردن افراد جامعه‌اند که کارکرد انتقال فرهنگ را به عنوان بخشی از کارکردهای متعدد خود به همراه دارند. بدیهی است رسانه گروهی در هر جامعه متأثر از فرهنگ همان جامعه‌اند، اما درروند بازتولید فرهنگی قادر به گزینش نیز هستند. گزینش اینکه چه عناصری از فرهنگ را به چه نحو انتقال دهند.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری