بتن زنده ای که خود را ترمیم می کند( ابوالفضل آقانژاد- مهندسی و مدیریت ساخت- موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی)

Use Real Products in Your BIM Design
15/09/2017
Digital Procurement Workshop
23/09/2017
نمایش همه مطالب

بتن زنده ای که خود را ترمیم می کند( ابوالفضل آقانژاد- مهندسی و مدیریت ساخت- موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی)

اشتراک گذاری

یکی از مسائل مهم در بتن موضوع دوام آن می باشد. در همین راستا شخصی بنام هنک جانکر اقدام به تولید بتنی با قابلیت ترمیم ترک ها، توسط خود بتن نموده. این روش با استفاده از ترکیب نمودن باکتری هایی بنام باسیل(میله ای) و یک (لاکتات کلسیم) در بتن به وجود آمده.

از ویژگی های مهم این باکتری، خاصیت حل نشدن در طی قرن ها می باشد که با وجود آمدن ترک ها در بتن و رسیدن آب به این ترک ها این باکتری شروع به فعالیت کرده و با استفاده از یک منبع تغذیه و واکنش آن با بتن، ترک های موجود در بتن را پر کرده و دوام بتن را افزایش می دهد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری