بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژههای عمرانی ایران

اشتراک گذاری
امروزه وسعت یافتن طرحها و پروژه ها که درگرو مدد گرفتن از نیروی انسانی است که مسیله ایمنی کارکنان را امری ضروری برای توسعه پروژه های عمرانی میسازد . ازآنجاییکه ایجاد و تقویت رفتارهای ایمنی در کارکنان پروژه ها لازمه شناسایی و تقویت عوامل موثر بر رفتارایمن سازمانی کارکنان است . لذا اهداف این تحقیق شناسایی عوامل و فاکتورهای عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی، بررسی و اولویت بندی عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه که به رعایت مسایل ایمنی، منجر میشود خواهد بود، در تحقیقات گذشته مشاهده می شود، رعایت ایمنی کارکنان موردبررسی قرارگرفته ولی تابه حال علل عدم تمایل کارکنان به مسایل ایمنی بررسی نشده است. روش این تحقیق به صورت کمی می باشد بدین ترتیب که ابتدا پر سشنامه های تهیه شده با توجه بهمرور ادبیات بین ۲۰۰ فعال عرصه ایمنی با حداقل ۵ سال سابقه و دارای پروانه اشتغال به کار توزیع شده و داده های این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیدکه نتایج حاصل از آن را میتوان به صورت خلاصه بدین صورت بیان نمود که عوامل تعهد مدیریت برای ایمنی، مدیریت و نظارت ایمنی، نگرش شخصی افراد نسبت به ایمنی و میزان آگاهی درباره ایمنی و سپس عوامل ایمنی در محل کار، شرایط فیزیکی ناایمن و رفتار ناایمن بر ایمنی کارکنان تاثیر گذاشته بنا بر تحلیل انجام شده یافته های ما در مورد عوامل جو ایمنی کارفرما، شترایط اجتماعی و عوامل بازدارنده که در مرور ادبیات یافت شده بود تاثیر بسزایی در رفتار ایمنی کارکنان نداشته است که این مورد میتواند ناشی از خصوصیات جامعه آماری و فرهنگی صنعت ساخت در ایران باشد.

منبع:اسماء زارع پور،۱۳۹۶،پایان نامه بررسی علل عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در پروژه های عمرانی ایران ،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،استاد راهنما:دکتر بهنود برمایه ور،داور داخلی:دکتر احسان اثنی عشری

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

2 Comments

 1. محمد پارسا اميني گفت:

  با سلام و عرض ادب
  به نظر اینجانب علاوه بر مسایل مطرح شده این تفکر هم که حادثه همیشه برای دیگران است در ما نهادینه شده،شاید با اموزش درست بتوان این مسیله را جا انداخت که ممکن است حادثه برای ما هم اتفاق بیوفتد.

 2. شاهين مكوند گفت:

  سلام خدمت همه دوستان
  گاهی روش جریمه یا تشویق میتواند کارگران وپیمانکارن را محبور به رعایت مواردایمنی بکند.متاسفانه علی رغم اموزش و تاکید بر رعایت ایمنی جای بسی تاسف میباشد که مقاومت عجیبی در توجه به نکات ایمنی وجود دارد.
  نکته جالب تر اینکه در کارکاه های ساختمانی خود مهندسین نیز به ندرت از کلاه مهندسی و ایمنی استفاده میکنند و بیشتر جنبه نمایشی دارد .قابل توجه اینکه بدانیم خود کلاه ایمنی تاریخ انقضا دارد که داخل ان درج شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری