بررسی مدیریت مشکلات ادعا ساخت و ساز در مالزی (احمدرضا سلمانی-مهندسی مدیریت ساخت-موسسه علاءالدوله)

اشتراک گذاری
یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن کشور می باشد. صنعت ساخت و ساز بخش مهمی از اقتصاد مالزی است.امروزه در صنعت ساخت و ساز ما با مشکل اجتناب ناپذیری با نام ادعا مواجه هستیم، یک ادعا زمانی رخ می دهد که طرفین به خواسته های قرارداد عمل نکنند و در این زمان حزبی دیگر ادعا می کند.در مالزی تعداد مدعیان ساخت و ساز و اختلافات بسیار رو به افزایش بوده است.این پژوهش توسط پرسشنامه از پیمانکاران و مشاوران با تجربه جمع آوری شده است.راه کارها و پیشنهادهایی که برای کم کردن ادعا میتوان اشاره ای مختصر به آن ها کرد:مستند سازی قوی،شناسایی،استفاده مفید و مستمر از مشاوران حقوقی،مذارکات و جلسات قبل و در حین انجام پروژه.
به شهود ادعاها در صنعت ساخت و ساز دیده شده است و منشا مهم و اصلی بروز اختلافات در پروزه های صنعت ساخت و ساز چه در مالزی چه در کشورهای پیشرفته صنعتی دیگر،تغییرات و تاخیرات احتمالی می باشد. می بایست سیستمی طراحی کرد که این موارد را مکرر کنترل کند و بایستی از اهداف اصلی استراتژیک پروژه باشد.
امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

2 Comments

  1. نقی عادلی گفت:

    علت عمده ادعاهای مالی پیمانکارتغییر و تاخیر است که با برنامه ریزی و بررسی های قبل از قرارداد و قبل از ساخت در سطح کلان و خرد می توان از عمده مسائل دعاوی و ادعاها جلوگیری بعمل آورد .

  2. محمدرسول ابراهیم زاده گفت:

    به نظر من مستندسازی قوی مهم ترین عامل جلوگیری از بروز ادعاست و در این مورد میزان تجربه طرف های قرارداد در میزان مستندسازی نقش مهمی در مدیریت این حوزه داره. البته به نظرم بهتر بود بحث مدیریت ادعا رو در داخل کشور خودمون در صورت وجود منبع مناسب بررسی می کردین.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری