بررسی موارد قابل بررسی در پیش بینی و طرح دعوا در انواع قراردادها با رویکردنگرش مدیریت ساخت (نقی عادلی - مهندسی مدیریت و ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند )

مدیریت زمان(امیرحسین جواهری خواه-مهندسی عمران-مدیریت ساخت-دانشگاه ازاد دماوند)
11/06/2017
اشکالات وارد بر قانون مناقصات ( اکبر بزرگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی عمران ساخت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دماوند)
11/06/2017
نمایش همه مطالب

بررسی موارد قابل بررسی در پیش بینی و طرح دعوا در انواع قراردادها با رویکردنگرش مدیریت ساخت (نقی عادلی – مهندسی مدیریت و ساخت – دانشگاه آزاد واحد دماوند )

اشتراک گذاری

توافقی که به همراه شرایط و مدارک الحاقی در یک مجموعه غیر قابل تفکیک بین پیمانکار و کارفرما منعقد میگردد پیمان نامیده می شود. بررسی مشکلات معمول و موارد تشکیل دهنده دعاوی در برخی قراردادهای مدیریت و ساخت متدوال کشور و راه کارهایی جهت پیشگیری و مدیریت ادعا لازم می باشد .یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن است که به عنوان معیار و شاخصی عمده در رونق اقتصادی آن کشور موردبررسی قرارمی گیردبنابراین پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی وثیقی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمرانی، سازو کارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و برسد.درغیر اینصورت مشکلاتی در حین اجرا و عموما در پایان کار اتفاق می افتد که توافق در راه حل قطعی آنها پیچیده و دشوار خواهد بود. پیمانکار متعهد به انجام موضوع با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می باشد. حال اگرهر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد موجب ادعای پیمانکار می شود. بنابراین هرگونه تغییر در زمان، تغییر در شرایط موضوع پیمان و در نهایت تغییر در قیمت توافق شده در پیمان می تواند موجب ادعا شود .

نظر : مدیریت پروژه در راستای ارضا, اهداف عالیه پروژه نیازمند به تسلط به عوامل موثر در پیدایش تاخیرات و تغییرات می باشد تا بنا به مورد با لحاظ پیش بینی های لازمه اقدامات مرتبط را به عمل آورد. علت عمده ادعاهای مالی پیمانکارتغییر و تاخیر است که با برنامه ریزی و بررسی های قبل از قرارداد و قبل از ساخت در سطح کلان و خرد می توان از عمده مسائل دعاوی و ادعاها جلوگیری بعمل آورد .

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

  1. شاهين مكوند گفت:

    متاسفانه بارها دیده شده که علاوه بر وجود قراردادهای محکم و برمبنای ضوابط شرایط عمومی وخصوصی پیمان بازهم مالکین وکارفرما ها ی زیاده خواه به دلایل واهی بعد از تحویل پروژه با مجری یا پیمانکاران تسویه نکرده وکاررابه مراجع قضایی میکشانند واززمان به نفع خود استفاده میکنند و دست طلب کاران به جایی بند نیست. امید است تا با ایجاد سازمان یا صنفی جهت احقاق حقوق این افراد ،بتوان با طیب خاطر وبا دلگرمی کاررا ادامه داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری