تئورهاي انگيزش و توانمندسازي کارکنان (عليرضا بهروزي نژاد-مهندسي عمران-ارشد مديريت ساخت- دانشگاه آزاد دماوند)

اشتراک گذاری

یکی از مسائل بسیار مهم امروز سازمانها این است که چگونه کارکنان برای کار و بهره وری بیشتر برانگیخته می شوند و تعهد آنان افزایش می یابد. دستیابی به این موضوع از وظایف مهم مدیران است که محیط درونی و بیرونی حاکم بر سازمان را به گونه ای شکل دهند تا اهداف مناسب برای ارضای نیاز کارکنان را در نظر گرفته و جهت ایجاد انگیزش در آنان گام بردارند. برای ایجاد انگیزش، لازم است در ابتدا نیازهای افراد، شناسایی و در جهت ارضای آنها تلاش شود. در راستای حصول این شناخت، نظریه های بسیاری وجود دارند که  از جمله کاراترین آنها، سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه ERGآلدرفر، نظریه هرز برگ و نظریه X و Y مک گریگور و … می باشد.

طی بررسیهای انجام شده پیشنهاد می نمایم، برای مطالعه و شناخت تفاوتهای فردی و بخصوص سطوح مختلف نیازهای کارکنان که سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، از هرم نیازهای مازلو و نظریه ERG آلدرفر، که ابعاد مختلف روان شناختی فرد را مد نظر قرار داده و هم پوشاننده ی یکدیگرند و برای تمامی محیط های کاری مناسب هستند، بهره گرفته شود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

3 Comments

 1. محمد علی نصرتی گفت:

  این سیستم بسیار کاربردی و جوابگوی پشیرفت کشور های توسعه یافته می باشد اما این روش در کشور های جهان سوم و در حال توسعه که جمعیت زیاد و کمبود کار هست جوابگو نیست و از سیستمی به عنوان سیستم خصوصی سازی قراردادی و پیمانی استفده کرده وشخص برای اینکه جای خود رو حفظ کند مجبور هست چندین برابر لازم فعالیت کند وگرنه جای خود رو به نفر بعدی خواهد داد.

 2. ابوالفضل حاج عباسی گفت:

  سلام
  یکی از راهکارهای افزایش بهروی کارکنان یک سازمان ایجاد رابطه هدفمند بین کارمندان و مدیران بالادستی می باشد به گونه ای که مدیران با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مدیریتی رابطه منطقی با زیر دستان برقرار نمایند
  دلسوزی،همراهی،دلواپسی،غم خواری،پیگیری و… مدیر می تواند باعث نزدیکی و قرابت بین پرسنل و مدیر خواهد شد

 3. علی رضا محمدی نصرابادی /ارشد واحد دماوند گفت:

  تئوری انگیزش یکی از راهها و روشها جهت ترغیب نیروی انسانی و استفاده از حداکثر پتانسیل افراد می باشد که اگر مدیران بتوانند با استفاده از روشهایی این انگیره در کارکنان ایجاد کننند نی توانند حداکثر استفاده را بکنند از جمله دادن مسئو لیت /تنوع در کارها/دخالت کارکنان در تصمیم گیری/تامین نیازهای مالی کارکنان/روحیه دادن و حمایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری