تحلیل ضرورت و بررسی تکامل مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش(حسن امینی- مهندسی و مدیریت ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

اشتراک گذاری

اهمیت و نگرشی که امروزه به مفاهیم مهندسی ارزش و مدیریت ریسک داده می‌شود این دو مقوله را در ردیف مؤثرترین روش‌های جانبی مدیریت پروژه قرار داده، به‌طوری‌که امروزه کارایی استفاده و مشکلات عدم استفاده از آن‌ها بر هیچ‌ یک از صاحب‌نظران پوشیده نیست. ارزش با استفاده از رویکرد مهندسی ارزش بیشینه می شود و هم راستا با آن عدم قطعیت و تهدیدها با کمک رویکرد مدیریت ریسک کمینه می شود. هدف این دو تکنیک یکی بوده و آن هم افزایش ارزش پروژه می باشد و با توجه به تشابه های موجود در ساختارهای اجرایی این دو تکنیک فرصتهایی برای استفاده بهتر این دو تکنیک تحت عنوان مدلهای تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش بوجود امده است. همچنین با بکارگیری اصول مهندسی ارزش در تلفیق با مدیریت ریسک، می توان واکنش هایی بهینه و روشی متفاوت، دارای ارزش و با ریسک قابل پذیرش جهت انجام پروژه ارائه نمود.

با توجه به اینکه مهندسی ارزش و مدیریت ریسک مکمل یکدیگر می باشند، برای بیشینه کردن فرصت های موجود در پروژه، هر دو رویکرد مورد نیاز هستند. تلفیق همزمان مهندسی ارزش و مدیریت ریسک، پی آمدهای آنها را توانمند می سازد و باعث حذف ابهامات و تناقض ها و ترویج زبانی مشترک برای درک تیمی و هماهنگ جهت تحقق بخشیدن به اهداف پروژه می گردد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری