کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت

دروس ارائه شده

درسهایی که توسط من در این رشته ارائه می گردد

روشهای مدیریت پروژه 1

معرفی درس

آشنایی با مدیریت پروژه و روشهای تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه

نحوه ارائه و سرفصل ها

معرفی صنعت ساخت

سیر تحول اندیشه مدیریت

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

تهیه برنامه زمانبندی

روشهای کنترل پروژه

مدیریت کارگاه و تجهیز سایت

ارزشیابی

امتحان کتبی (50%)

پروژه مناقصه (50%)

منابع

Construction Management by Daniel W. Halpin · Wiley . ISBN 0471661732

Project Management for Building Construction by Hans Sommer · Springer · ISBN 3642108733

مطالب پشتیبان

اصول و مقررات پیمان

معرفی درس

درس اصول و مقررات پیمان شما را با نحوه انعقاد و مدیریت قراردادها آشنا می کند. این قراردادها معمولا با مشتریان، تأمین کنندگان، پیمانکاران، مشاوران و کارکنان منعقد می گردد. مهمترین عملکرد های مدیریت پیمان شامل مذاکره، فراهم کردن قرارداد، انعقاد قرارداد، نظارت بر اجرای قرارداد، تطابق قرارداد با قسمتهای ساخته شده و تحلیل مفاد قرارداد می باشد. هدف مدیریت پیمان  بیشینه نمودن عملکرد فنی و مالی پروژه بر حسب خواست کارفرما ضمن محدود نمودن ریسک خواهد بود. این اهداف در این درس با ارائه تعاریف، شناخت انواع قرارداد ها، نحوه برگزاری مناقصات و روشهای تأمین تدارک در پروژه ارضا خواهد شد. علاوه بر این با توجه به اهمیت مقوله “کارآفرینی” یک جلسه به مباحث مربوط به این موضوع اختصاص داده خواهد شد.

نحوه ارائه و سرفصل ها

این درس ترکیبی از سمینارها (توسط استاد)، فعالیتهای کلاسی و انجام تحقیق می باشد.

سرفصل ها:

 • تعاریف
 • مقدمات قراردادها
 • مناقصات
 • شرایط عمومی پیمان
ارزشیابی

امتحان کتبی (50%)

مقاله تحقیقاتی (40%)

وبلاگ (10%)

منابع

نشریه ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

کتاب زرد ساختمان:مناقصات، علیرضا پوراسد، فدک ایساتیس، 1387، شابک: 9786005203097

Construction Contracts by Jimmie Hinze · McGraw-Hill Education · ISBN 0073397857

Building Procurement by Roy Morledge, Adrian Smith · Wiley · ISBN 0470672439 

مدیریت تدارکات پروژه ها

معرفی درس

آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه و مفاهیم اساسی مربوط به مدیریت پروژه های عمرانی

نحوه ارائه و سرفصل ها

معرفی استانداردهای مدیریت پروژه

تعاریف و مفاهیم مدیریت پروژه

مدیریت قلمرو

مدیریت زمان

مدیریت هزینه

مدیریت کیفیت

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ارتباطات

مدیریت ریسک

مدیریت تآمین و تدارک کالا و خدمات

مدیریت ذینفعان

ارزشیابی

امتحان کتبی (50%)
مقاله تحقیقاتی (50%)

منابع

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Project Management Institute, Incorporated · ISBN 1935589679

مطالب پشتیبان

روشهای مدیریت پروژه 2

معرفی درس
نحوه ارائه و سرفصل ها
ارزشیابی
منابع
مطالب پشتیبان

سمینار و روش تحقیق

معرفی درس

آشنایی با فلسفه و همچنین استراتژی ها، روشها و ابزار های کمی و کیفی برای انجام تحقیق در زمینه مدیریت ساخت. 

نحوه ارائه و سرفصل ها
 • فلسفه عمومی
 • فلسفه علم
 • ارتباط فلسفه و پژوهش
 • نحوه مرور ادبیات
 • روشهای کیفی جمع آوری اطلاعات
 • آنالیز اطلاعات کیفی
 • روشهای کمی جمع آوری اطلاعات
 • آنالیز اطلاعات کمی
 • نگارش پروپوزال
 • نحوه ارائه سمینار
 • نگارش پایان نامه
 • چاپ مقاله
ارزشیابی
 • امتحان کتبی (40%)
 • فعالیت های کلاسی (20%)
 • برگزار کردن سمینار یک روزه (40%)
منابع

Research Methods for Business Students by Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill · Prentice Hall · 504 pages · ISBN 0273658042

Business Research Methods by Alan Bryman, Emma Bell · OUP Oxford · 765 pages · ISBN 01995834

Advanced Research Methods in the Built Environment by Andrew Knight · Wiley · 232 pages · ISBN 1405161108

مطالب پشتیبان