معرفی درس

 • شناخت نقشه های مختلف
 • آشنایی با اصول ابتدایی طراحی معماری پروژه های ساختمانی.
 • درک مراحل طراحی ساختمان ها.
 • آشنایی اولیه با نرم افزارهای طراحی معماری.
 • تقویت خلاقیت و رساندن ایده به طرح.  

نحوه ارائه

 • نمایش فیلم
 • ارائه شفاهی
 • فعالیتهای کلاسی
 • کار روی پروژه

سرفصل ها

 • معرفی معماری جهان
 • نقشه ها و وظایف
 • شناخت سایت
 • اقلیم
 • شناخت مفهوم و طرح
 • مراحل طراحی

ارزشیابی

 • مشارکت فعال در وبلاگ: دانشجویان موظفند تعداد یک پست و سه کامنت در وبلاگ "مدیریت ساخت" ثبت کنند (20 درصد).
 • انجام پروژه: برای تمرین مفاهیم تدریس شده و آشنایی با روند طراحی معماری، یک پروژه دانشگاهی جهت طراحی یک مجموعه رفاهی دانشجویی تعریف می گردد. دانشجویان در گروههای دو تا چهار نفره و در طول ترم اقدام به انجام پروژه می نمایند. (80 درصد).

منابع

 • آرشیتکت نویفرت

مطالب پشتیبان

سایر بخش های مرتبط