کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۲۲/۰۹/۱۳۹۵

ساختمان انرژی صفر (مسعود مومنی – مهندسی و مدیریت ساخت – موسسه علاء الدوله)

ساختمان انرژی صفر به ساختمانهایی گفته میشود که مصرف انرژی آنها در بازه زمانی یک سال صفر بوده و آلاینده […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۵

بتن منعطف (علی افسردلیر- کارشناسی ارشد- مدیریت ساخت)

دانشمندان دانشگاه میشیگان نوعی بتن مسلح را با استفاده از الیاف تولید کرده اند که از ویژگی های مهم آن […]
۲۲/۰۹/۱۳۹۵

تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: تجلیل از برگزار کنندگان، حامیان و برترین های اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر