کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۲۰/۰۹/۱۳۹۵

ارزیابی ریسک در صنعت ساخت وساز ( روشن نوروزی پاکزاد – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – دانشگاه آزاد دماوند )

ارزیابی خطر، ابزاری است برای شناسایی خطراتی که پروژه با آن مواجه است، و خطرات را بر اساس راه کارهای […]
۲۰/۰۹/۱۳۹۵

صنعتی سازی ساختمان ( ماهان حاجی ابراهیمی ـ کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ـ دانشگاه آزاد دماوند )

مسکن به عنوان یک مسئله استراتژیک نیازمند آن است که به صورت یک بسته کامل سیاسی دیده شود و طی […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵

گزارش برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اولین کنفرانس بین المللی […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر