کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۱۶/۰۹/۱۳۹۵

گزارش انجام پروژه ایران:خانه پدری

مطالب مشابه: اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه مدیریت ساخت و پروژه باید با هدف بهره وری انجام گیرد(امیرحسین […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵

آسفالت و خرابی های آن و ترمیم و بازسازی آن (محمدعلی نیک عهد -عمران- مدیریت ساخت-اموزش عالی علاالدوله)

در این تحقیق علل خرابی اسفالت ونحوه ترمیم و بازسازی ان و لگه گیری و ترمیم آن بررسی میکنیم درترک […]
۱۵/۰۹/۱۳۹۵

انواع قرارداد به لحاظ پرداخت و معرفی قرارداد پرداخت مقطوع-Lump Sum (مرتضی کربلایی رضایی – کارشناسی ارشد مدیریت ساخت – موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار)

انواع قرارداد به لحاظ پرداخت : م۱-روش پرداخت آحادبها (Unit Price).  م۲-روش پرداخت به صورت مقطوع (Lump Sum).  م۳-روش پرداخت […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر