کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۱۳/۰۹/۱۳۹۵

انتشار مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت

مطالب مشابه: پذیرش مقاله در سطح بین المللی موفقیتی دیگر برای گروه پژوهشی مدیریت ساخت پذیرش مقاله در سطح بین […]
۰۸/۰۹/۱۳۹۵

سوپر پانل، راه حلی برای ساختمان پایدار(الناز غربی-ارشد مدیریت پروژه و ساخت- دانشگاه آزاد یادگار امام)

سوپرپانل نوع تکامل یافته سیستم­های قدیم­ تر (Insulating Concrete Form) ICF است که از چیدن بلوک های تو خالی استایرن […]
۰۸/۰۹/۱۳۹۵

مقایسه اختلالات جمسی کارگران در استفاده از بتن رایج و بتن خود متراکم

در این مقاله می خواهیم مقایسه ای در مورد ریسک فاکتور های ایمنی کارگران قالب بند و بتن ریز با […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر