کارشناسی

کارشناسی
اطلاعات مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد
صفحه مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین اخبار کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

۲۰/۰۸/۱۳۹۵

غفلت از یک مسئله ساده باعث بروز مشکل در آسمانخراش (رضا شیخ انصاری-ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه آزاد یادگار امام )

عدم توجه همه جانبه به مسائل پیش پا افتاده ترین موضوعات در هنگام طراحی و ساخت پروژه ونیز عدم بازنگری […]
۲۰/۰۸/۱۳۹۵

روش BOT ( شهاب بارانی – مهندسی عمران – مدیریت ساخت )

این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی می باشد . […]
۱۵/۰۸/۱۳۹۵

حضور درخشان گروه پژوهشی دکتر احسان اثنی عشری در CITC-9 دبی

مطالب مشابه: حضور گروه پژوهشی دکتر اثنی عشری در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه دفاع از پایان نامه گروه […]

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر پروژه ایران خانه پدری

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

تصاویر کنفرانس های مدیریت ساخت و پروژه

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در برگزاری مجامع

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر

حضور دانشجویان در کنفرانس های معتبر