گروه الف (ممتاز)

برزیل

Federal University of Lavras (Agriculture & Forestry) صرفاً در رشته های کشاورزی و جنگلداری
Universidade de Sao Paulo
Universidade Estadual de Campinas(UNICAMP)
Universidade Federal do Rio de Janeiro

گروه ب (خوب)

Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP)

گروه ج (متوسط)

Pontificia Universidade Catolica do Sao Paulo (PUC-SP)
Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro-puc-rio
Pontificia Ve Catolica do Rio Grande do Sul
Universidade de Brasilia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro(UERJ)
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de Santa Catrina
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal de Sao Carlos
Universidade Federal de Vicosa
Universidade Federal do Ceara (UFC)
Universidade Federal do Parana (UFPR)
Universidade Federal do Pernambuco
Universidade Federal do Rio Grande do sul
Universidade Federal Fluminense
Universidad Federal de Juis de Fora


دانشگاه های مالزی

دانشگاه های مالزی

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های فرانسه

دانشگاه های پرتقال

دانشگاه های پرتقال

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی