گروه الف (ممتاز)

تركيه

 

 1. Bilkent University
 2. Bogazici University

گروه ب (خوب)

 1. Hacettepe University
 2. Istanbul University
 3. Gazi Universitesi
 4. Sabanci University
 5. KOC University
 6. Istanbul Technical University
 7. Middle East Technical University

گروه ج (متوسط)

 1. Dokuz Eylul Universitesi
 2. Ege Universitesi
 3. Karadeniz University of Technology
 4. Marmara Universitesi
 5. Cukurova Universitesi
 6. Anadolu University
 7. Ataturk University
 8. Ankara University
 9. Mimar Sinan University
 10. Yildiz Technical University

سایر بخش های مرتبط

دانشگاه های ایران

دانشگاه های ایران

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های اتریش

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های آفریقای جنوبی

دانشگاه های چین

دانشگاه های چین