دوره ها و نشست های تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

۰۴/۱۰/۱۳۹۵

گزارش برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: کنفرانس ملی مدیریت پروژه و ساخت و حمایت همه جانبه راه و شهرسازی استان تهران در پیشبرد نهضت […]
۲۹/۰۹/۱۳۹۵

کنفرانس علمی پروسه شکل گیری معماری در گذر زمان

مطالب مشابه: چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران دومین […]
۱۹/۰۹/۱۳۹۵

گزارش برگزاری اولین کنفرانس تخصصی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: سخنرانان کلیدی اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه اولین کنفرانس بین المللی […]
۱۹/۰۶/۱۳۹۵

سخنرانی علمی دکتر کامران افشار نادری ، معمار برجسته ایرانی

مطالب مشابه: سخنرانی علمی دکتر اسماعیل طلایی، معمار برجسته ایرانی کنفرانس بین المللی معرفی آثار مهندس کوروش رفیعی معمار برجسته […]
۱۹/۰۵/۱۳۹۵

سخنرانی علمی دکتر اسماعیل طلایی، معمار برجسته ایرانی

مطالب مشابه: سخنرانی علمی دکتر کامران افشار نادری ، معمار برجسته ایرانی کنفرانس بین المللی معرفی آثار مهندس کوروش رفیعی […]
۲۱/۰۴/۱۳۹۵

کارگاه بین المللی معماری “ساختن در فضای ساخته شده (تغییر کاربری و معماری داخلی)”

مطالب مشابه: دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها ورک […]
۲۰/۰۴/۱۳۹۵

کارگاه آموزشی بین‌المللی استفاده از فناوری نوین در بناهای تاریخی

مطالب مشابه: کارگاه آموزشی مروری بر استاندارد های مدیریت پروژه کارگاه آموزشی تخصصی استفاده مجدد از فضاهای فرهنگی ، تاریخی […]

آخرین مطالب علمی و آموزشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه

۰۹/۱۱/۱۳۹۵

بتن فوق سبک سازه ای (بتن نوعN ( با استفاده از فناوری نانو( ابوالفضل آقانژاد- مهندسی و مدیریت ساخت- موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی)

در راستای سبک سازی سازه های بتنی و فلزی محققین کشورمان با تغییرات در ساختار شیمیایی هیدراتاسیون بتن و استفاده […]
۰۷/۱۱/۱۳۹۵

مدیریت استراتژیک(امیر یاورخانی-مهندسی عمران-مدیریت ساخت)

این مقاله به صورت خلاصه مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن را در سازمان‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد. […]
۰۷/۱۱/۱۳۹۵

جزئیات برگزاری و دریافت کارت اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

مطالب مشابه: جزئیات برگزاری و دریافت کارت دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه گزارش برگزاری اولین کنفرانس بین المللی […]

انجمن های علمی

انجمن های علمی

معرفی دانشگاه های معتبر

معرفی  دانشگاه های معتبر

دانش

دانش

پژوهش

پژوهش