اشتراک گذاری

روز جهانی کوهستان، ۱۱ دسامبر، ۲۰ آذر

روز جهانی کوهستان فرصتی است برای ایجاد آگاهی در مورد اهمیت کوهستان در چرخه ی زندگی ، ‌روشن ساختن فرصت ها و محدودیت ها در موضوع توسعه در کوهستان ،‌ و فراهم ساختن همکاری هایی که می تواند سبب تغییرات مثبت در نواحی کوهستانی جهان شود .مجمع عمومی سازمان ملل ، از سال ۲۰۰۳ روز ۱۱ دسامبر برابر با ۲۰ آذر را « روز جهانی کوهستان » نامیده است . این تصمیم در پی اعلام سال ۲۰۰۲ به عنوان سال جهانی کوه ها گرفته شد و هر ساله ،‌ موضوعی به عنوان شعار این روز انتخاب می شود .

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، فائو آژانس تخصصی سازمان ملل متحد است که تمام کوشش آن برای بالا بردن سطح تغذیه، بهبود تولید کشاورزی و محو فقر و گرسنگی در تمام دنیا است. گروه مدیریت پایدار کوهستان (PAIA-MTNS) – گروهی غیررسمی از کارکنان بخش های فنی فائو – برای ارتقاء ، بهبود و افزایش کارایی فائو در توسعه پایدار کوهستان بصورت هماهنگ و بصورت میان رشته ای، فعالیت می کند. گروه مدیریت پایدار کوهستان (PAIA-MTNS) در تلاش های فائو برای دستیابی به اهداف هزاره سوم، خصوصا اهدافی که بر کاهش فقر و گرسنگی و تضمین پایداری محیط زیست متمرکز هستند، مشارکت مهمی دارد.

فائو به چالشهای توسعه پایدار کوهستان از راه های گوناگون در سراسر دنیا پاسخ می دهد و بوسیله دپارتمان های فنی خود، نیازهای مردم کوهستان و محیط های کوهستانی را از طریق کار منسجم، برنامه درمحل، پشتیبانی مستقیم کشوری و مشارکت در همیاری های جهانی، پاسخ می دهد. تمرکز بر کوهستان ها بخش جدائی ناپذیر مسئولیت فائو بعنوان آژانس تخصصی سازمان ملل است که تمام کوشش آن برای بالا بردن سطح تغذیه، بهبود تولید کشاورزی و محو فقر و گرسنگی در تمام دنیا است.

 

موضوع سال ۲۰۰۹: مدیریت حوادث طبیعی کوهستان

 

از سال ۲۰۰۳ هر ساله موضوعی برای جلب مشارکت عموم مردم، کوهنوردان، دولت ها، NGO ها و غیره تعیین می شود تا با تهییه بروشور، مقاله و پوستر نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند. موضوع سال ۲۰۰۹ مدیریت حوادث کوهستان است. مناطق کوهستانی نواحی پرخطری هستند. بسیاری از جوامع با اقلیم کوهستانی در معرض تهدیدهایی مانند زمین لرزه، آتشفشان، بهمن، ریزش کوه و سیل قرار دارند. عوامل بسیاری سبب می گردد تا مردم در این مناطق آسیب پذیر زندگی کنند: وابستگی های خویشاوندی و اجتماعی، تصورات مختلف فرهنگی از خطر و فقر از جمله آنهاست.

از اهداف روز جهانی کوهستان با عنوان یاد شده در سال ۲۰۰۹، بالا بردن سطح آگاهی درباره خطرات طبیعی در مناطق کوهستانی و میزان آسیب پذیری جوامع با اقلیم کوهستانی است. همچنین در این اهداف اقدامات پایدار در زمینه کشاورزی، مرتع داری و جنگل داری به عنوان عناصر کلیدی در کاهش خطرات و همچنین بسط راهبردها و سیاست های جامع در سطح بین المللی مورد توجه است.

 

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری