روش اجرای انواع سقف کاذب (مریم شبان -کارشناسی ارشد معماری)

اشتراک گذاری

سقف های کاذب که عموماً برای پوشاندن کانال کولر، لوله های آب فاضلاب، تاسیسات و نظایر آن ساخته می شوند و وظیفه ی سقف های اصلی را که تحمل نیروها و بارهای مرده و زنده و انتقال آنها به ستون ها و تیرهاست، ندارند، انواع مختلفی دارند که رایج ترین آنها در ایران عبارتند از: سقف های کاذب رابیتس، سقف های کاذب آکوستیکی، سقف های کاذب پیش ساخته گچی و سقف های کاذب آلومینیومی (دامپا یا لمبه ای). نحوه ی اجرا و اتصال هر یک از این سقف ها به سقف اصلی با توجه به ویژگی های هر یک از آنها، شیوه ای مخصوص به خود را می طلبد.

نظر نویسنده: با توجه به ویژگی های خاصی که هر یک از انواع سقف های کاذب دارند، بهتر است در هر پروژه به فراخور شرایط، از نوع خاصی از آنها استفاده شود تا پاسخ گوی بهتری برای نیازهای خاص آن پروژه باشند و در همین راستا به نظر من دانستن نحوه ی اجرای انواع سقف کاذب از نکات ضروری در فرآیند اجرای هر پروژه خواهد بود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

دیدگاههای بسته شده