اشتراک گذاری

سازه های مرکب فولادی – بتنی تقریبا از سال ۱۳۹۰ در ایران رواج یافتند و با پیشرفت ساخت و ساز ساختمان های بلند رونق گرفتند . در این نوع سازه ها به جای استفاده از ستون های دوبل تسمه خورده فولادی از ستون های CFT که شامل مقاطع تو خالی فلزی

( NPS Column ) با اشکال دایره ای و مستطیلی و چند ضعلی و تیر های  ( NPS Beam ) که با بتن پر می شوند ، استفاده می شود که همین امر باعث افزایش ظرفیت باربری مقطع فولادی و حذف یا کاهش کمانش تیوب فولادی و جلوگیری از کرمو شدن بتن و همچنین مقاومت در برابر آتش سوزی  که مهمترین ضعف سازه های فولادی است می شود . علاوه بر این بتن محصور شده با مقطع فولادی در صورت رسیدن به مقاومت نهایی دچار کسیختگی کامل نشده و همچنین وجود فو‌لاد با مدول االستیسیته زیاد (در مقایسه با بتن) در دورترین فاصله از مرکز مقطع باعث افزایش ممان اینرسی می‌شود که این دو مورد نهایتاً سبب افزایش سختی مقطع می‌شوند.

علاوه بر مزایای گفت شده ، سرعت اجرای بالای سازه های مرکب – فولادی و بتنی باعث برتری آن نسبت به سایر سیستم های سازه ای می شود؛ تا حدی که بعد از اجرای بیس پلیت و بتن ریزی فونداسیون وآرماتوربندی میله گردهای ستون برای جایگذاری هر تیوب فلزی بر روی آرماتورهای ستون فقط ۸ دقیقه زمان و برای اجرای تیوب تیر ( NPS Beam (  و قراردادن سبد آرماتور در داخل آن فقط ۵ دقیقه زمان لازم است . علاوه بر این قالب بندی تیر و ستون در این روش به طور کامل حذف شده که باعث تسریع در امر اجرای سازه می شود.

امید است اجرای این سازه روز به روز رونق گرفته و با توجه به مقاومت مطلوب این سیستم در برابر آتش سوزی شاهد حوادث دلخراشی همچون ساختمان پلاسکو نباشیم.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

  1. در تکمیل صحبت های شما میتوان گفت بتنی که توسط مقطع فو‌لادی احاطه شده‌ و حتی در لحظه رسیدن به مقاومت نهائی نیز بتن دچار گسیختگی کامل نمی‌شود. وجود فو‌لاد در بیرونی‌ترین تارهای‌ مقطع (جائی که بیشترین کشش وجود دارد) به طور موثر سبب افزایش حداکثر مقاومت خمشی مقطع میشود. همچنین وجود فو‌لاد با مدول االستیسیته زیاد (در مقایسه با بتن) در دورترین فاصله از مرکز مقطع باعث افزایش ممان اینرسی می‌شود که این دو مورد نهایتاً سبب افزایش سختی مقطع می‌شود. بتن یک هسته ایده‌آل برای باربری ثقلی است. ‌همچنین کمانش موضعی تیوب فو‌لادی(خصوصا قوطی) را به تاخیر می‌اندازد و در برخی حاالت کمانش موضعی را به کلی حذف می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری