عجیب ترین اشتباه مهندسی کشوردررشت (نصرت اله مرادی آثار-کارشناسی ارشدمدیریت وساخت)

اشتراک گذاری

ابتداوانتهای پل جانبازان که تاکنون حدودسه میلیاردتومان برای آن هزینه شده،به دلیل اشتباه مهندسی ,۵۰سانتی متر اختلاف سطح دارد وبه هم نمی رسد.
پل جانبازان رشت که قراربوددرسال۱۳۸۶به بهره برداری برسد هم اکنون درشرایطی به پیشرفت۷۲درصدی دست یافته که اشتباهات محاسباتی اش عجیب ترین رویدادمهندسی کشور را رقم زده است.اجرای این پل۶/۱۰۲متری از۱۳۸۵/۴/۴ دردوجبهه کاری آغازشدکه بنابرمحاسبات می بایست درپایان پروژه به یکدیگرمتصل می شدند،اماهم اکنون وباوجودگذشت ۲سال اشتباهات محاسباتی مانع از اتصال طرفین پل به یکدیگر شده است .

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

1 Comment

  1. زهرا میرزاعطائی گفت:

    دو سر یک پل فلزی در مالزی ده سانتی متر با هم فاصله داشت که با تابش نور خورشید انبساط لازم فراهم شد و دو سر پل به هم رسید ولی برای یک پل بتنی هیچ ایده ای ندارم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری