عوامل موفقیت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

بسیاری معتقدند که کار سخت، پشتکار، جهش، فرصت، و تجربه، عواملی تعیین کننده در کسب موفقیت می باشند؛ اما کیفیت ها و ویژگی های دیگری نیز هستند که می توانند در تعیین سطح موفقیت افراد، مؤثر باشند:
هوش
باور و اطمینان
حس کنجکاوی
ثبات قدم، همت، علاقه و اشتیاق
دانش و آگاهی های اجتماعی
شناخت فرصت ها و داشتن فراغت
قرار گرفتن در محیط مناسب
نظریه های بسیاری در مورد اینکه عوامل فوق، ذاتی هستند یا اکتسابی وجود دارد؛ اما با اطمینان می توان گفت که موفقیت، حاصل ترکیبی از عوامل یاد شده می باشد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری