قوي سياه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

پیش از کشف استرالیا، مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می کرد. دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرنده‌شناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست. اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان مى‌کند و نشان می‌دهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه محدودیت‌هاى شدیدى روبه‌روست. تنها یک مشاهده کافى است تا گزارهاى کلى که دستاورد هزاران سال تماشاى میلیون‌ها قوى سفید است بی‌اعتبار شود- تنها با دیدن یک قوى سیاه. قوى سیاه ما سه ویژگى دارد: نامنتظر است، پیامدى سنگین دارد، پس از وقوع پیش‌بینى پذیر مى نماید، اما پیش از وقوع پیش بینى شدنى نیست.

 •     ما دنبال چیزهایی هستیم که دانایی ما را تایید کنند و نه نادانی ما را.
 •     همه گمان دارند آنچه را که در جهان می گذرد می فهمند، جهانی که پیچیده تر از آن است که در کمند فهم افتد.
 •      ما تنها پس از رخ دادنِ پیشامدها می توانیم وضع را ارزیابی کنیم.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

2 Comments

 1. حوریه بستان منش نیک گفت:

  بسیار عالی بود ..از مشکلات همه ما در این دوره همین است.
  این مطلب مشابه حدیث معصومین است که میفرمایند انسان ها دشمن چیز هایی هستند که نمیدانند.

 2. رضا شیخ انصاری -آزاد یادگار امام-مدیریت پروژهوساخت گفت:

  لینک داده شده به مطلب پوشش های کاذب متصل می شود و متاسفانه من اصل مطلب را ندیدم !!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری