لزوم تغییر نگرش عملیات عمرانی در کاهش اثرات زیست محیطی ( مهدی شاهی-کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران-عمران)

اشتراک گذاری

با توجه به شرایط ژئواستراتژیک کشورهای درحال توسعه بالاخص خاورمیانه سوی سکان حرکت سیطره جهانی به سمتی متمایل شده تا تفکرات و نگرش برنامه ریزان و تئوریسین ها، بیش از تنازعات نظامی و سیاسی، به ارتباط و تعامل دو سویه ی مردم و دولت ها ؛ به عنوان کم زیان ترین ریسک و عاملی در جهت توسعه کشورها معطوف شود. از آنجا که ارتباط میان مردم و فرهنگ های مختلف تاثیری شگرف درکاهش منازعات و ایجاد گسلهای طبقاتی وتضاد و سپس تعارض سیاسی اجتماعی و نظامی دارد. که در این مقاله به جزئیات عوامل زیست محیطی و فرهنگی که باید رعایت شود به طور کامل توضیح داده شده است. از دلایل انتخاب این مقاله این بوده است که قبل از انجام هر پروژه عمرانی و فکر کردن به سود آن ، باید تغییراتی که بعد از اتمام پروژه که بر عوامل زیست محیطی و فرهنگی میزارد گفته شده است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری