اشتراک گذاری

نشریه دانشکاو توسط موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی در حوزه های مهندسی عمران-سازه، مهندسی عمران- زلزله، مهندسی عمران- محیط زیست، مهندسی عمران-ژئوتکنیک، مهندسی عمران-مدیریت منابع آب، مهندسی عمران-راه و ترابری، مهندسی عمران- هیدرولیک و سازه¬های هیدرولیکی، مهندسی عمران-حمل و نقل ، مهندسی پل، مهندسی تونل، مهندسی عمران- نقشه برداری، مهندسی سواحل و بنادر، مدیریت ساخت، نوسازی و بازسازی ساختمان، زهکشی شهری، مهندسی معماری و مدیریت پروژه و ساخت منتشر می شود.

مجله دانشکاوhttp://modiriatsakht.com/wp-content/uploads/2017/01/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87.jpg

 
موضوعات تحت پوشش: مهندسی عمران و مهندسی معماری
زبان ژورنال: فارسی
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
ترتیب انتشار: فصلنامه علمی دانشجویی
سال شروع انتشار: ۱۳۹۱

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری