مديريت حقوقي پروژه ها با استفاده از مستندسازي(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

با توجه الزام وارد شدن به بازارهای جهانی و لزوم مدیریت بهینه پروژه با در نظر گرفتن کمترین هزینه در تغییر مدیریتها و مدیریت دعاوی استفاده از الگوریتمهای مستند سازی در پروژه ها لازم و ضروری به نظر می رسد. مشکلات به وجود آمده بخاطر عدم مستند سازی صحیح پروژه براساس استانداردهای PMBOK و ISO9001 است که لزوم استفاده از این استانداردها را مشخص می کند. و بومی سازی استاندارها و روشها، با توجه به موارد حقوقی و مشکلات به وجود آمده در این مطالعه موردی مشخص می گردد. در این مقاله الگوهای مستند سازی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و یک چار چوب مستند سازی برای پروژه ها معرفی می شود، تا بر اساس آن روند اجرای پروژه دچار وقفه یا اختلاف نشود. با مطالعه موردی پروژه فاضلاب لاوان بر اساس چار چوب ارائه شده مواردی که به دلیل عدم وجود یا تنظیم نظامنامه مناسب و یا استانداردهای مستند سازی باعث تاخیر در عملیات اجرایی، وقوع مسائل و مشکلات بعدی در تحویل، واگذاری به بهره برداران یا ایجاد دعاوی حقوقی شده بررسی و به همراه راهکارهای برون رفت از این چالشها با الگوها و فلوچارتهای پیشنهادی ارائه می گردد.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری