مديريت ريسک در پروژه نمک زدايي عسلويه(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

امروزه در مناطقی که با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند، مجاورت دریا با خشکی راهی را به وجود آورده تا از طریق دستگاههای نمک زدایی بتوان با روش اسموز معکوس، آب شور را به آب شرب تبدیل کرد. اولین پروژه نمک زدایی در ایران، واقع در منطقه جنوبی این کشور در منطقه ای به نام عسلویه انجام شده است. قرار داد این پروژه مابین شرکت نور ویژه (سهامی خاص) و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(PSEEZ) وابسته به وزارت نفت ایران بسته شده که طی آن شرکت نور ویژه موظف است تا روزانه ۱۰۰۰۰ متر مکعب آب شرب را از طریق خطوط لوله انتقال آب به PSEEZ تحویل دهد. قرار داد پروژه از نوع ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) بوده و مدت زمان آن ۲۱ سال می باشد. قیمت آب تحویلی در ۷ سال اول بهره برداری ۰٫۴۸ یورو بر متر مکعب و برای ۱۳ سال باقیمانده ۰٫۳۷۵ یورو بر متر مکعب می باشد. در این مقاله با بررسی و مطالعات صورت گرفته بر روی قراردادها و سیستم مالی پروژه، ریسکهای موجود در پروژه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و با ارایه مدل ماتریسی به مدیریت ریسک موجود در این پروژه پرداخته شده است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری