مديريت پروژه وشناخت علل عمده ادعاهاي پيمانكاران پروژه هاي عمراني(محمدصادق آقا محمد خانی - مدیریت پروژه دانشگاه آزاد واحد یادگار)

اشتراک گذاری

یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور طرح های عمرانی آن گشور می باشد.در ارزیابی موفقیت طرح های عمرانی آنچه بیش ازهمه عینیت دارد مهندسی فنی آنها است در حالی که ممکن است عوامل دیگری که به نظر نامرئی می رسند نقش مهم و برجسته ای داشته باشند یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرحهای عمرانی بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر “حقوقی” است.
> براساس تعریف پیمان، پیمانکار متعهد به انجام موارد تحت پیمان با کیفیت معلوم در طی مدت زمانی مشخص و براساس قیمت خاصی می باشد. لذا با بررسی همین تعریف می توان چنین استنباط کرد که اگر هر یک از عوامل اصلی پیمان دچار تفاوت گردد می تواند ادعای پیمانکار را به دنبال داشته باشد. علت اصلی ادعاهای پیش آمده رامی توان در دو عامل تغییر و تاخیر خلاصه نمود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

3 Comments

  1. س.ج گفت:

    خیلی خزب بود.استفاده کردم.ممنون.

  2. س.ج گفت:

    ببخشید ایراد تایپی داشتم اصلاح میکنم،.خیلی خوب بود…..

  3. اعظم کریمی گفت:

    با توجه به آنکه مدیریت ادعا از جمله مهمترین مباحث و چالش‌های پروژه‌های بزرگ در دنیاست موضوع خوبی انتخاب شده است اما مقاله پیشنهادی دارای نواقصی نیز می باشد که از جمله آن میتوان به عدم ریشه یابی مفاهیم مربوط به مدیریت ادعا در قراردادهای طرح و ساخت پرکاربرد در کشور مورد اشاره کرد تا بتوان با ارائه الگوریتمی اجرایی روشی برای پیشگیری و تسهیل در حل ادعاها معرفی کرد که به واسطه اجرای آن محدوده امنیت ارکان پروژه در برابر این مشکلات فراهم و تقویت گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری