مدیریت ذینفعان(پیام زرینه تبریزی-مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام)

اشتراک گذاری
ذینفعان،اشخاص،گروه ها یا سازمان هایی هستند که از پروژه تاثیر میگیرد و می توانند بر تصمیم گیری ها و فعالیت ها یا اهداف یک پروژه تاثیر گذار باشند و ممکن است اعمال بیش از حد خواسته های خود در پروژه،گروه را از رسیدن به اهداف و تجارت و استراتژیک خود دور کنند.مفهوم ذینفع یک شرکت به طور کامل در نیمه دوم قرن اخیر توسعه یافت و اولین بار رسیدگی به موضوع ذینفعان در موسسه استندفورد در سال ۱۹۳۶ انجام شد.تئوری مدیریت ذینفعان منجر به استفاده از تئوری ذینفعان برای اطمینان حاصل نمودن از تشخیص،تحلیل،بررسی ویژگی های فردی و گروهی اثرگذار یا اثرپذیر روی رفتار یا اقدامات سازمان میگردد.رویکرد مدیریتی دارای سه سطح شناسایی ذینفعان،نیازها و منافع،برقراری روابط بر اساس فرایندها مطابق اهداف سازمان می باشد.در ازای آن ذینفعان از انتظارات،تجربیات نسبت به روابط سازمان برخوردار بوده و به ارزیابی نتایج پرداخته و مطابق نقاط قوت خود یا ارتباطات عمل می نمایند.تئوری ذینفعان منجر به هدایت مدیران گردیده در حالیکه بسیاری از جنبه های تئوریک در مراحل ابتدایی باقیمانده و هدف بهبود آنها در دهه های اخیر میباشد.به نقل از یانک و همکاران با افزایش تعداد تحقیقات،اهمیت مدیریت ذینفعان در پروژه های ساختمانی مشخص شده است.هر چند،صنعت ساختمان سابقه ضعیفی از مدیریت ذینفعان در طول دهه های گذشته داشته و پیچیدگی و عدم قطعیت در پروژه های زیادی دیده میشود.بسیاری از مشکلات مدیریت ذینفعان در پروژه های ساختمانی که توسط محققان قبلی مطرح شده اند شامل مدیریت نامناسب ذینفعان،مدیران پروژه،داشتن اهداف نامشخص از مدیریت ذینفعان،سختی در تعیین ذینفعان نامشخص و ارتباط نامناسب با ذینفعان می باشد.در واقع برای حل این مشکلات،تیم های پروژه باید بدانند که کدام عوامل اصلی برای مدیریت ذینفعان ضروری هستند.
 
به نظر بنده مدیریت ذینفعان یکی از سر فصلهای مهم در زمینه های کاری یک مدیر پروژه میباشد.شناسایی و مدیریت ذینفعان توسط مدیر پروژه یکی از ارکان موفقیت پروژه میباشد.زیرا ذینفعان نقش بسیار زیادی در روند اجرایی پروژه دارا میباشند.
امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری