مروري بر نقش فرهنگ در موفقيت پروژه هاي صدور خدمات فني و مهندسي(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشدمدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

شناخت و مدیریت سایر فرهنگ ها در روند جهانی شدن یک ضرورت است. فرهنگ به عنوان یکی از مسایل موثر بر مدیریت پروژه های بین المللی ساخت نیاز به توجه ویژه ای دارد ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله بیش از پیش برای نفوذ به بازارهای منطقه و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی مصمم است. از این رو سازمان ها و مدیران پروژه ایرانی که با پروژه های ساخت در کشورهای هدف سر و کار دارند بایستی نحوه مدیریت و فعالیت در سایر شرایط فرهنگی را بدانند و وجود اختلاف فرهنگی و نقش آن را در موفقیت پروژه ها به رسمیت بشناسند. این مقاله به بررسی جوانب گوناگون فرهنگ و نقش آن در موفقیت پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی می پردازد. داشتن قرابت های دینی و فرهنگی از یک طرف یا رویکردهای سیاسی از طرف دیگر مزیت نسبی و فرصت بسیار خوبی برای پیمانکاران ایرانی در مناطق مختلف جهان فراهم نموده است که با بهره گیری مناسب از آن می توانند اهداف ملی را محقق ساخته و سهم ایران را از بازار بین المللی ساخت افزایش دهند.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری