اشتراک گذاری

تعداد زیادی از مردم برای کسب درآمد کار میکنند و در این میان کارهای تخصصی معمولا حقوق بالایی دارند.در استرالیا دستمزد در صنعت ساخت در سال اول کار آموزی به صورت ساعتی و معمولا ناچیز است و س از اتمام کار آموزی، افزایش می یابد(گالیا و همکاران،۲۰۱۴). صنعت ساختمان یکی از معدود مشاغلی است که میتوانید به شیوه خود در آن کار کنید. امید به داشتن کسب و کار شخصی، در صنعت ساختمان نسبت به دیگر مشاغل بیشتر می باشد (گالیا و همکاران،۲۰۱۴). مطالعه ای در سال ۲۰۰۷ اظهار داشت که شرکت های ساختمانی خصوصی زنان، بیش از ۱۲ درصد از بازار را به خود اختصاص میدهند(فیشر،۲۰۰۷). عده زیادی از زنان به این نتیجه رسیده اند که اشتغال در صنعت ساختمان فرصت های بهتری برای آنها فرآهم خواهد کرد(نزبی،۱۹۹۹). در آمریکا دستمزد بالاتر برای زنان دارای فرزند بسیار مهم تر بوده و آنها تمایب بیشتری به فعالیت در مشاغل جدید،همچون صنعت ساختمان، نسبت به زنان بدون فرزند، از خود نشان میدهند(موچیو،۲۰۰۶).احتمالا دلیل این تمایل در زنان داری فرزند نیاز اقتصادی است،همچنین مطالعات نشان میدهد که عوامل اصلی انگیزشی برای زنان آفریقایی-آمریکایی،نیاز اقتصادی می باشد. زنان رنگین پوست به دلیل حضور پیشین خود در کارهای مردانه ممکن است بیشتر برای کارهای کارگری در نظر گرفته شوند.ورود به کار با دستمزدهای بالا این امکان را برای زنان رنگین پوست فراهم میکند تا جایگاهشان، در بازار کار جدید بهبود یابد(موچیو،۲۰۰۶). با این وجود همه ی این مزیت ها در صننعت ساخت،تامل درباره مشکلات ورود به این صنعت برای زنان ضروری به نظر می رسد.

منبع:فاطمه شمسیان فرد،۱۳۹۵،پایان نامه بررسی و چگونگی حضور زنان در صنعت ساخت ایران،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،استاد راهنما:دکتر احسان اثنی عشری

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری