مطالعه موردي قراردادهاي متعارف عمراني از منظر ريشه يابي دعاوي ساخت(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

اجرای پروژه های عمرانی علاوه بر آنکه به مهارت های لازم در زمینه های فنی و تخصصی نظیر طراحی، اجرا، نظارت بر اجرا و … نیاز دارد، هنگامی که مواجه با مناسبات فنی ما بین طرفین قرارداد مطرح می شود یک نوع جنبه قراردادی پیدا می کند، که باید خواسته ها، حدود اختیارات، شرح وظایف، تعهدات و مسوولیت های قراردادی طرفین در ابعاد مختلف فنی، حقوقی و مالی در آن روشن باشد. به عبارت دیگر قرارداد به منزله قانون حاکم و زبان مشترکی است که دستگاه های مختلف همکار در اجرای یک پروژه توسط این زبان مشترک با یکدیگر سخن می گویند. اما نقص در انعقاد یک قرارداد کامل و جامع، قطعا موجب بروز مشکلات و معضلاتی در جریان روند مطلوب پیشرفت کار خواهد شد. بنابراین مسوولان ذی ربط اطلاعاتی در زمینه مواردی که در یک قرارداد می تواند به بروز مشکلات و دعاوی ساخت دامن بزند، داشته باشند تا با اعمال تدابیر لازم به نحوی مناسب از بروز آن پیشگیری به عمل آورند. در این مقاله سعی شد با برسی قراردادهای متعارف عمرانی به شناسایی و ریشه یابی این مسایل پرداخته شود.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری