مقايسه تطبيقي قراردادهاي همسان طرح و ساخت در نظام فني اجرايي كشور(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

بدنبال فراگیر شدن بکارگیری سیستم های نوین ساخت، همچون EPC وDB ، سازمانها و نهادهای بسیاری در گوشه و کنار جهان اقدام به تهیه قراردادهای همسان (شرایط عمومی و خصوصی قرارداد) کرده اند. قراردادهایی که در واقع چهارچوبی استاندارد برای تخصیص مسوولیت ها و ریسک های پروژه ها در اختیار پیمانکار و کارفرمایان پروژه ها قرار میدهد. بدنبال این رویکرد در بازار ساخت جهانی، که کشور ما نیز از آن مستثنا نمیباشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ج.ا. ایران نیز بخشنامه هایی جهت بکارگیری کارفرمایان و پیمانکاران بسیاری وجود دارند که در بکارگیری بخشنامه های داخلی کشور در پروژه های طرح و ساخت با مشکلاتی مواجه میگردند؛ مشکلاتی که میتوان آنها را ناشی از عواملی چون ابهامات موجود در ضوابط و شرایط قراردادی هر یک از بخشنامه ها، عدم بکارگیری واژگانی یکسان در بخشنامه ها، عدم تناسب مناسب بخشنامه ها با اصول حاکم بر پروژه های طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی، عدم آشنایی کارفرمایان و پیمانکاران با روش صحیح تنظیم قراردادها، عدم شناخت صحیح از مفاد و مفاهیم شرایط قراردادی و … دانست.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری