مهندسی ارزش چیست؟ (آبتین تشکری- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)

اشتراک گذاری

مهندسی ارزش، تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمامفعالیتهای یک طرح، از زمان شکل‌گیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا وسپس راه اندازی و بهره برداری انجام می شود و به عنوان یکی از کارآمدترینو مهم ترین روشهای اقتصادی در عرصه فعالیتهای مهندسی، شناخته شده است.مهندسی ارزش در چهارچوب مدیریت پروژه، ضمن اینکه به تمام اجزای طرح توجهمی کند، هیچ بخشی از کار را قطعی و مسلم نمی داند. هدف مهندسی ارزش، زمانکمتر برای رسیدن به مرحله بهره برداری بدون افزودن بر هزینه ها یا کاستناز کیفیت کار است.برای مهندسی ارزش تعریف های مختلفی ارائه شده است که مفهوم کلی آنهایکسان است. که در ادامه مطلب مروری بر آن خواهیم داشت و همچنین به بیانسیر تاریخی مهندسی ارزشخواهیم پرداخت.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

3 Comments

 1. فهیمه شایان فر گفت:

  بر اساس نظر Blyth و Woodware مراحل مهندسی ارزش به صورت زیر است:
  ١ -جمع آوری اطلاعات
  ٢ -یافتن ایده های خلاقانه
  ٣ -تجزیه و تحلیل راه حلهای ارائه شده و انتخاب راه حل نهایی
  ۴ -آزمون آزمایشی راه حل نهایی
  ۵ -اجرا
  ۶ -بررسی نتایج و انجام اصلاحات لازم

 2. الهام یاورزاده گفت:

  از مطلب جالب توجهتون سپاسگذارم ،بد نیست بدانیم تاریخچه مهندسی ارزش در ایران به سال ۱۳۵۴ برمیگردد در این زمان شروع به مطالعه در وزارت نفت و برخی سازمانها صورت گرفت و در ادامه در سال ۱۳۷۸توصیه به اعمال مهندسی ارزش در دستگاههای اجرایی قرار صورت گرفت..لینک کامل مطلب برای علاقمندان به موضوع در ادامه قرار میگیردhttp://ve.pmo.ir/fa/pg2/iranvehistory

 3. هدف مهندسی ارزش ازمیان برداشتن یا اصلاح هر عاملی است که موجب تحمیل هزینه های غیر ضروری می شود. بی آنکه آسیبی به کارکرد های اصلی و اساسی سیستم وارد آید. دستور کار مهندسی ارزش،بهبود مداوم طراحی و اجرا است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری