نوع شناسي فرآيندهاي انتقال تكنولوژي دروني در سطح پروژه ها(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

در دنیای پرتلاطم امروزی بدنبال تغییر و تحولات زیاد تکنولوژیکی، کسب و بهره برداری اثربخش تکنولوژی از یک منبع خارجی می تواند در موفقیت عملیاتی شرکت نقش مهمی را ایفا نماید. در این مقاله سعی بر آن شده تا به بررسی مفهوم نوع شناسی فرآیندهای انتقال تکنولوژی درونی در سطح پروژه ها پرداخته شود. با در نظر گرفتن ادبیات موجود در زمینه مدیریت تکنولوژی و تئوری های سازمانی پردازش اطلاعات و وابستگی، ابعاد سه گانه نوع شناسی شامل عدم قطعیت تکنولوژیکی در تکنولوژی که باید انتقال یابد، تعامل سازمانی بین منبع تکنولوژی و دریافت کننده تکنولوژی و اثربخشی فرآیند انتقال مشخص شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که انطباق مناسب بین عدم قطعیت تکنولوژی و تعامل سازمانی، منجر به ایجاد فرایندهای چهارگانه انتقال (خرید معامله آزاد، خرید تسهیل شده، انتقال مشارکتی و توسعه مشارکتی) خواهد شد. همچنین نوع شناسی انتقال تکنولوژی درونی، شرکت ها را در طبقه بندی و تعیین مهارت های سازمانی لازم برای موقعیت های مختلف انتقال تکنولوژی و ارزیابی ماهیت تکنولوژی انتقالی کمک می نماید.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی

کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری