هزینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس با یا بدون مقاله بر اساس تاریخ واریز وجه مطابق با جداول زیر محاسبه خواهد گردید. این هزینه شامل حضور در کلیه جلسات سخنرانی و کارگاه های تخصصی، بازدید از نمایشگاه جانبی، گواهینامه شرکت و ارائه مقاله، پکیج ویژه کنفرانس، کتابچه خلاصه مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات، نهار و پذیرایی می گردد.

نوع ثبت نام شرکت کننده مبلغ (ریال) 
ارائه مقاله نویسنده اول 1,100,000
نویسندگان همکار (اختیاری) 850,000
ارائه پوستر نویسنده 850,000
بدون ارائه مقاله  عادی 700,000
دانشجویان 500,000
نوع ثبت نام شرکت کننده مبلغ (ریال) 
ارائه مقاله نویسنده اول 1,300,000
نویسندگان همکار (اختیاری) 1,000,000
ارائه پوستر نویسنده 1,000,000
بدون ارائه مقاله  عادی 800,000
دانشجویان 600,000

نکات مهم:

  • اطلاعات کامل در مورد فرایند ثبت نام در کنفرانس را در اینجا ببینید. 
  • حضور و ثبت نام یکی از نویسندگان (نویسنده مسئول) در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند کفایت می نماید. لیکن در صورت تمایل نویسندگان همکاربه حضور در کنفرانس، هزینه ثبت نام برای نفرات بعدی مطابق اطلاعات فوق کاهش می یابد (حضور نویسندگان همکار اختیاری می باشد).  
  • درصورتی‌ که نویسنده بیش از یک مقالۀ پذیرفته‌شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقالۀ اضافی مبلغ 500,000 ریال بابت هزینۀ ثبت‌نام مقالۀ دوم به بعد بپردازد. 
  • ثبت نام گروهی بالاتر از 5 نفر در کنفرانس از  تخفیف تا سقف 15 درصد برخوردار خواهد بود.
  • ارائه کارت معتبر دانشجویی در روز برگزاری کنفرانس جهت دریافت تخفیف الزامی است. 

 

نحوه پرداخت:

شرکت کنندگان محترم بايد وجوه ثبت‌نام را به شماره حساب زیر واريز نموده و مدارك خود شامل فرم ثبت نام و فیش واریزی را به یکی از طرق زیر به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمایند.

  1. از طریق ایمیل کنفرانس به نشانی: conf@modiriatsakht.com
  2. ازطریق نمابر دبیرخانه به شماره: 4533330 (0233)

 

مشخصات حساب بانکی کنفرانس جهت واریز هزینه ها:

نام بانک: انصار

نام و صاحب حساب: کنفرانس های ملی مدیریت ساخت و پروژه

شماره کارت: 6273811048494832 (به نام دکتر هرمز فامیلی)

شماره حساب: 23134275745531 

شناسه حساب بانکی (شبا): 960630231304207574553001