پيش بيني زمان و هزينه پروژه با استفاده از تکنيک ارزش کسب شده با رويکرد فازي(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

کنترل هزینه و زمان اجرای پروژه از شاخص ترین عوامل موفقیت پروژه به شمار می رود که همواره در راس توجه تمام ذینفعان پروژه بوده است. مدیریت ارزش کسب شده یا تعریف سه پارامتر اصلی، ارزش کسب شده (EV)، ارزش برنامه ریزی شده(PV) و هزینه واقعی (AC)، قادر است زمان و هزینه پروژه را کنترل و ارزیابی نماید. تاکنون روش های متعددی جهت تعیین عملکرد فعالیت ها و تخمین زمان و هزینه اتمام پروژه ارایه شده است اما در هیچ یک عدم قطعیت و ابهام حاکم بر پروژه، در نظر گرفته نشده است. در مقاله حاضر یک روش جدید جهت محاسبه شاخص ها و مدل های موجود در ارزش کسب شده ارایه شده است که مبتنی بر رویکرد فازی است و این امکان را برای مدیران پروژه فراهم می نماید تا به بررسی پروژه در حالاتی نزدیک تر به واقعیت بپردازند. چریستنس روش های مختلف برآورد هزینه را ارایه نموده و مقایساتی بین آن ها انجام داد. از مهم ترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت ارزش کسب شده می توان به مدل های انبری، لایپک و ژاکوب اشاره نمود که جهت پیش بینی زمان اتمام پروژه، ارایه نمودند. هندرسون نیز نقشی اساسی در توسعه مدل لایپک ایفا نمود. فنگ تس و جینگ شینگ مدلCPM فازی را ارایه دادند که از روش a-CUT در آن استفاده شده بود. الیور و رابینشون روشی جهت محاسبه پیشرفت و تاخیر پروژه به وسیله منطق فازی ارایه نمودند. ون پینگ و دیگران، با استفاده از اعداد فازی مثلثی مدت زمان فعالیت ها را نشان داده و فرمول هایی جهت محاسبه پارامترهای زمانی ارایه نمودند همچنین روشی جهت برنامه ریزی خطی سلسله مراتبی در شبکه فازی پیشنهاد کردند.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری