چالش هاي موجود در کاربرد دانش مديريت پروژه در ايران(امیرحسین ستوده بیدختی-ارشد مدیریت ساخت)

اشتراک گذاری

با توجه به رشد فزاینده و روزافزون علوم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی در جهان از جمله گستردگی دانش مدیریت پروژه و وابستگی حیات توسعه به این علم، طی این مقاله نتیجه بررسی چالش های موجود گسترش و استفاده از این دانش در مدیریت پروژه ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور عزیزمان در قالب محدوده های عنوان شده در مدل ارایه شده است. لازم به ذکر است عمده مسایل مطرح شده مربوط به پروژه هایی است که از اهمیت نسبی متوسط برخوردارند و متولی آن ها حوزه های فنی دستگاه های دولتی می باشد و طبیعتا در اداره پروژه های خیلی مهم و عظیم کشور که برای آن ها ساختار خاص تعریف شده است، به مدیریت اصولی و علمی تاکید بیشتری شده، گرچه در آن سطح هم نواقص و تنگناهایی وجود دارد که در جای خود قابل بحث و تامل است. تمام یافته ها و نتیجه گیری ها بر اساس تجربیات اجرایی و مطالعه موردی در یکی از دستگاه های یاد شده بوده است.

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری