چین ساخت بزرگترین سد جهان را آغاز کرد ( مهدی حسین زاده بحرینی - مهندسی عمران - ارشد مدیریت ساخت )

مهندسی ارزش چیست؟ (آبتین تشکری- ارشد مدیریت پروژه و ساخت)
17/04/2016
فراخوان مشارکت در پروژه ایران:خانه پدری
19/04/2016
نمایش همه مطالب

چین ساخت بزرگترین سد جهان را آغاز کرد ( مهدی حسین زاده بحرینی – مهندسی عمران – ارشد مدیریت ساخت )

اشتراک گذاری

این گزارش به نقل از بیانیه وزرات محیط زیست چین اعلام کرد که دولت ساخت سد شوانگجیانکو به ارتفاع ۳۱۴ متر را به عنوان بزرگترین و مرتفع ترین سد آبی جهان بر روی رودخانه یانگ تسه آغاز کرده است.این بیانیه ضمن برآورد هزینه ساخت این سد تا شش میلیارد دلار، اعلام کرد که ساخت این سد در سال ۲۰۲۲ پایان می یابد، تا پیش از این سد ۳۰۵ متری جینگاین گزارش به نقل از بیانیه وزرات محیط زیست چین اعلام کرد که دولت ساخت سد شوانگجیانکو به ارتفاع ۳۱۴ متر را به عنوان بزرگترین و مرتفع ترین سد آبی جهان بر روی رودخانه یانگ تسه آغاز کرده است.این بیانیه ضمن برآورد هزینه ساخت این سد تا شش میلیارد دلار، اعلام کرد که ساخت این سد در سال ۲۰۲۲ پایان می یابد، تا پیش از این سد ۳۰۵ متری جینگ پینگ این کشور به عنوان بزرگترین سد جهان بوده استچین در زمینه تولید برق آبی فعال ترین کشور جهان است و هشت سد بزرگ تولید برق جهان را نیز در خود جای داده استعملیات احداث این سد با چهار هدف اصلی؛ ذخیره سازی آب کشاورزی، کنترل سیلاب، تولید برق و گسترش کشتیرانی و حمل و نقل آبی و با هدف جانبی جذب گردشگر انجام می گیرد تا بتواند به عنوان نماد توسعه چین نیز مورد توجه قرار گیردهرچند شنیدن نام چین به عنوان محل احداث این سد به دلیل پهناور بودن و داشتن بیشترین جمعیت جهان چندان تعجب آور نیست، اما بررسی مقایسه ای بعضی از مشخصات این سد و نیروگاهش با آنچه در باره سایر سدها و نیروگاه های جهان مطرح است، آن را به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین آنها در جهان معرفی می کند .پینگ این کشور به عنوان بزرگترین سد جهان بوده استچین در زمینه تولید برق آبی فعال ترین کشور جهان است و هشت سد بزرگ تولید برق جهان را نیز در خود جای داده است.عملیات احداث این سد با چهار هدف اصلی؛ ذخیره سازی آب کشاورزی، کنترل سیلاب، تولید برق و گسترش کشتیرانی و حمل و نقل آبی و با هدف جانبی جذب گردشگر انجام می گیرد تا بتواند به عنوان نماد توسعه چین نیز مورد توجه قرار گیرد.هرچند شنیدن نام چین به عنوان محل احداث این سد به دلیل پهناور بودن و داشتن بیشترین جمعیت جهان چندان تعجب آور نیست، اما بررسی مقایسه ای بعضی از مشخصات این سد و نیروگاهش با آنچه در باره سایر سدها و نیروگاه های جهان مطرح است، آن را به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین آنها در جهان معرفی می کند .

لینک

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری