اشتراک گذاری

کاربردهای BIM برای هر یک از ذینفعان پروژه

مطالعات Azhar در سال ۲۰۱۲ سه مؤلفه شبیه‌سازی، آنالیز عملکرد و مدیریت ساختمان را از کاربرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در بهره‌برداری و مدیریت امکانات برشمرده است، ‏جدول  نشان‌دهنده کاربرد نرم‌افزارهای BIM برای ذینفعان پروژه است

 

مدیر امکانات و بهره‌بردار

سازنده

طراح

مالک

کاربرد BIM

*

*

*

*

شبیه‌سازی

 

*

*

*

آنالیز انتخاب‌ها

 

 

*

*

آنالیز پایداری

 

*

*

 

آنالیز کیفی

 

*

*

*

تخمین هزینه

 

*

 

*

سایت لجستیک

 

*

*

 

فازبندی و برنامه‌ریزی ۴ بعدی

 

*

*

 

آنالیز قابلیت ساخت

*

*

*

*

آنالیز عملکرد ساختمان

*

 

 

*

مدریت ساختمان

منبع:امیرحسین ستوده بیدختی،۱۳۹۵،پایان نامه مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان،موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،استاد راهنما:دکتر احسان اثنی عشری

 

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری