اشتراک گذاری

در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ گرافیسافت با همکاری آزمایشگاه طرح و ساخت پیشرفته دانشکده معماری در دانشگاه علم و صنعت کارگاه بین المللی هماهنگی در طرح و ساخت را برگزار می کند. با شرکت در این کارگاه با اولین راه کار فناوری بیم به فارسی که به صورت اختصاصی برای ایران گسترش یافته است آشنا شوید و چند تن از اعضای تیم فنی و مدیریتی گرافیسافت آرشیکد را از نزدیک ملاقات کنید.

در این کارگاه تخصصی به راهکارهای گرافیسافت برای هماهنگی در طرح و ساخت از فاز مقدماتی الی اجرا و بهره برداری پرداخته خواهد شد و اولین نسخه نرم افزار قدرتمند آرشیکد به فارسی رو نمایی می شود. شرکت در این کارگاه رایگان بوده ولی ثبت نام از طریق سایت الزامی می باشد. تمامی شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در این کارگاه را دریافت خواهند کرد.

برنامه کارگاه:

۱- ساعت ۱۰: سابقه و ضرورت کاربرد بیم در ایران (توسط آقای دکتر اخلاصی – مدیر آزمایشگاه طرح و ساخت پیشرفته)

۲- ساعت ۱۰:۳۰: سمینار تخصصی معرفی بیم و اولین ابزار آن به زبان فارسی (توسط آقای محسن شجاعی فر)

۳- ساعت ۱۱:۳۰: ۳۰ دقیقه استراحت چای و شیرینی

۴- ساعت ۱۲: سمینار تخصصی نقش جهانی گرافیسافت و نمتچک در فناوری نوین ساختمان دیجیتال (توسط آقای پیتر رایچر)

۵- ساعت ‍۱۲:۳۰: سمینار تخصصی – معرفی راهکارهای استانداردهای باز موسسه جهانی ساختمان هوشمند (توسط خانم یوآنا آلساسوآ)

۶- ساعت ۱۳:۳۰: نهار و نماز

۷- ساعت ۱۴:۳۰: کارگاه تخصصی مدیریت یکپارچه پروژه و ساخت و دسترسی آزاد به اطلاعات ساختمان در عمل (توسط خانم یوآنا آلساسوآ)

۸- ساعت ۱۶: ۳۰ دقیقه استراحت چای و شیرینی

۹- ساعت ۱۶:۳۰: کارگاه تخصصی استانداردهای بیم در سراسر جهان (توسط آقای محسن شجاعی فر)

۸- ساعت ۱۷: کارگاه تخصصی مدیریت معماری و بیم (کار گروهی- فرایند از ایده تا مدل اجرایی)دقت و سازمان و نظام هنجاری در آرشیکد (توسط خانم یوآنا آلساسوآ)

۹- ساعت ۱۸: پایان برنامه

امیرحسین ستوده بیدختی
امیرحسین ستوده بیدختی
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،کارشناسی عمران آب و فاضلاب دانشگاه شهید عباسپور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*اجباری